Фирст ООД

тел. 042/257137; e-mail: office@first-bg.com


За фирмата

Фирма "Фирст ООД" е основана 1991 г. Предмета на дейност на фирмата е програмно и системно осигуряване, развитие, изследване, инсталиране, поддръжка, инженеринг и трансфер на информационни технологии, компютърни системи и други електронни и електрически уреди и системи. Собствеността е частна, като съдружниците в нея са физически лица, голяма част от които са участвали в изграждането на производствени, административни, банкови и други информационни системи.
Фирмата притежава запазена търговска марка до 2021 г. >> FIRST


Основни направления в дейността

- Инсталиране и внедряване на продукти и системи,собствена разработка на фирмата;
- Разработка на продукти и системи по поръчка на клиента;
- Разпространение и инсталиране на готови програмни продукти на фирмите Microsoft, Corel, Adobe, Symantec, Autodesk и др.;
- Асемблиране и продажба на персонални компютри под собствена марка, компоненти, комуникационно и мрежово оборудване и периферни устройства;
- Доставка и инсталиране на компютърни системи на фирмите Fujitsu-Siemens и HP, доставка на преносими терминали на фирмите TDS, USA; Symbol, USA, Mobile Compia, South Korea, принтери Lexmark и HP, доставка и инсталиране на комуникационно оборудване на фирмите Cisco, HP, 3com, Intel;
- Проектиране и инсталация на компютърни мрежи;
- Сервиз на компютърна техника, системи и/или програмно осигуряване доставени и/или инсталирани от фирмата;


ЕкипДимитър Добрев Банов - управител
Специалност: Изчислителна техника
Квалификация: Инженер по радиоелектроника (магистър)
Проекти: "Система за отчитане показанията на електромери с помощта на преносими терминали (СОПЕПТ)",
"Проучване на възможностите за изграждане на мобилни системи за идентификация и събиране и отчитане на данни",
"Изграждане на модел, прототип и програмно осигуряване на мобилни системи за идентификация и събиране и отчитане на данни в енергетиката и индустрията",
"Централна софтуерна система с информация за измервана електрическа енергия от пазарните участници за системния оператор",
"Изграждане на модел и прототип на централизирано хранилище на измервателна информация",
"Система за контрол на разполагаемостта на електрическите централи на ЦДУ на ЕСО",
"Технологична модернизация на ”ФИРСТ” ООД",
"Разработка на иновативни продукти, процеси и услуги, за изграждане на уеб базирани системи в енергетиката и индустрията"Славка Христова Симанова - техник компютърни системи
Квалификация: Оператор на метал. машини
Проекти: "Система за отчитане показанията на електромери с помощта на преносими терминали (СОПЕПТ)",
"Централна софтуерна система с информация за измервана електрическа енергия от пазарните участници за системния оператор",
"Изграждане на модел и прототип на централизирано хранилище на измервателна информация",
"Система за контрол на разполагаемостта на електрическите централи на ЦДУ на ЕСО",
"Технологична модернизация на ”ФИРСТ” ООД",
"Разработка на иновативни продукти, процеси и услуги, за изграждане на уеб базирани системи в енергетиката и индустрията"Йовка Динева Йорданова - програмист
Специалност: Математика
Квалификация: Математик (магистър)
Проекти: "Изграждане и настройка на компютърни мрежи в “Електроразпределение-Стара Загора” ЕАД",
"Система за отчитане показанията на електромери с помощта на преносими терминали (СОПЕПТ)",
"Изграждане на модел, прототип и програмно осигуряване на мобилни системи за идентификация и събиране и отчитане на данни в енергетиката и индустрията",
"Изграждане на модел и прототип на централизирано хранилище на измервателна информация",
"Разработване и инсталиране на централна софтуерна система с информация за измервана електрическа енергия от пазарните участници за системния оператор",
"Система за контрол на разполагаемостта на електрическите централи на ЦДУ на ЕСО",
"Технологична модернизация на ”ФИРСТ” ООД",
"Разработка на иновативни продукти, процеси и услуги за изграждане на уеб базирани системи в енергетиката и индустрията"Кирил Живков Димов - програмист
Специалност: Стопански и финансов контрол, Бизнес информатика
Квалификация: Магистър по икономика
Сертификати: ISO 27001
Проекти: "Разработване и инсталиране на централна софтуерна система с информация за измервана електрическа енергия от пазарните участници за системния оператор",
"Система за контрол на разполагаемостта на електрическите централи на ЦДУ на ЕСО",
"Технологична модернизация на ”ФИРСТ” ООД",
"Разработка на иновативни продукти, процеси и услуги за изграждане на уеб базирани системи в енергетиката и индустрията"