Фирст ООД

тел. 042/257137; e-mail: office@first-bg.com


Фирмени сертификати
БДС EN ISO 9001:2008 - Фирмата е внедрила и притежава сертификат за въведена система за управление на качеството ISO в областта "Продажба и сервиз на софтуер и хардуер, асемблиране и сервиз на компютърни системи; проектиране, системна интеграция и сервиз на компютърни системи и софтуерни продукти"ISO/IEC 27001:2013 - Сертификат за въведена система за управление в областта на "Управление на информационни активи при доставка и разработка на софтуер и хардуер, изследване, тест, инсталиране, поддръжка, инженеринг и доставка на информационни технологии, компютърни системи и подобни електронни и електрически устройства и системи"Microsoft Authorized Education Reseller - Сертификат за оторизиран риселър на MicrosoftR&Mfreenet OC Installation Manager - Сертификат за оторизиран партньор на Reichle & De-Massari AGIDEAL Industries - Сертификат за съответствие и калибровка