Фирст ООД

тел. 042/257137; e-mail: office@first-bg.com


Развойна дейност:
Фирма Фирст ООД разполага с висококвалифициран персонал от компетентни специалисти и разработчици на интегрирани софтуерни решения по поръчка на клиента. Основните направления на разработка са:
- настолни приложения (информационни системи, бази данни);
- уеб приложения (системи достъпни през различни браузъри и устройства, независими от ОС);
- мобилни приложения
- облачни приложения (информационни системи, използващи облачни услуги на абонаментен принцип).