Фирст ООД

тел. 042/257137; e-mail: office@first-bg.com


Oсновни партньори и доставчици
Майкрософт - Фирст ООД е сертифициран партньор на Microsoft и е обявена от Microsoft за Windows Embedded Partner.Лирекс БГ - водещи в областта на информационните и комуникационни технологии. Предлагат консултантски и аутсорсинг услуги, цялостно проектиране, изграждане и поддържане на ИКТ решения и системи. Също така предлагат и поддържат софтуер, компютърно, мрежово и офис оборудване.PolyComp - Поликомп започва дейността си през 1999 година като българска, частна, дистрибуторска компания за доставка на едро на висококачествено ИКТ оборудване и софтуер. Днес е водещ ИКТ дистрибутор в България и има изградени стабилни партньорства с надеждни и утвърдени в цял свят производители на хардуерни и софтуерни продукти.БиЕмДжи ООД - БиЕмДжи ООД е водещ дистрибутор на софтуер за България и представя на българския пазар най-големите, световноизвестни софтуерни компании като Microsoft, Adobe Systems, Symantec, Corel Corporation и др.Солитрон - Solytron е широкопрофилен дистрибутор на ИКТ продукти, опериращ на територията на България и съседни страни на Балканския полуостров. Предлага пълната гама хардуер, необходим за изграждане на всякакви по големина и сложност информационни и комуникационни системи.

Клиенти на фирмата


─ МЗ “Червено знаме” към “Хранинвест” АД –1991г -1992г - разработка и внедряване на програмно осигуряване на гъвкава автоматизирана производствена система (ГАПС) по поръчка на клиента;
─ “Петрол” АД - Стара Загора – 1991г – 1992г - внедрена програмната система СКАУТ; доставка и инсталация на компютърна техника и компютърна мрежа;
─ “ДЗУ” АД - Ст.Загора- 1991-1994г. инсталация и доставка на компютърна техника и компютърна мрежа;
─ “Прогрес” АД, “Електростомана” АД – 1995- 1996г. - внедрена програмната система СКАУТ; доставка и инсталация на компютърна техника и компютърна мрежа;
─ “Балканбанк” АД (вече закрита) - кл. Ст.Загора, Ямбол, Смолян, Казанлък, Нова Загора, Чирпан и др.(над 40 клона) – период 1991 -1995г. -внедрена програмната система БАНКСКАУТ; доставка и инсталация на компютърна техника и компютърни мрежи;
─ “Хебросбанк” - кл. Ямбол, Сливен и Стралджа – период 1992 – 2000г.– внедрени програмни подсистеми от системата БАНКСКАУТ; доставка и инсталация на компютърна техника и компютърни мрежи;
─ "Армимекс" АД гр. София – 1998г. - доставка и инсталация на компютърна мрежа (над 200 компютъра);
─ “ВМЗ” АД гр. Сопот – период от 1991 до 2001 – доставки на компютърна техника и инсталация на над 10 компютърни мрежи;
─ “Електроразпределение - Ст.Загора” АД – от 1996г - 2005 г. досега - доставка и инсталация на компютърна техника; 2003 – 2005 г – внедрена система СОПЕПТ в клоновете Стара Загора, Сливен, Бургас и Ямбол (общо над 60 000 електромера);
─ “Загорка” АД – от 1997г досега - доставка и инсталация на компютърна техника и компютърни мрежи;
─ Мини "Марица Изток" АД гр. Раднево - от 1997г досега - доставка и инсталация на компютърна техника, компютърни мрежи и системно и приложно програмно осигуряване и др.;
─ “Alstom Power Generation” – 2006 - 2011 г. – доставка и инсталация на компютърни мрежи, консумативи и оборудване;
─ Електроенергиен системен оператор (ЕСО) ЕАД – през 2008г, след спечелена обществена поръчка фирмата разработи и изпълни проект “Разработване и инсталиране на централна софтуерна система с информация за измервана електрическа енергия от пазарните участници за системния оператор", наречен CRMD (Central Repository of Measuring Data), за ЦДУ (Централно Диспечерско Управление) на ЕСО ЕАД; през 2009 г. бе разработена поръчка за „Създаване на програмна библиотека – прототип за отдалечен достъп до информация за товаровите профили на пазарните участници” за ЦДУ (Централно Диспечерско Управление) на ЕСО ЕАД;
─ ТЕЦ ''Марица 3'' Димитровград – в края на ноември 2009г инсталирана „Програмна система за натрупване, обработка и отчетни форми на графици за търговия с електрическа енергия от страна на търговския участник на пазара на електрическа енергия'', разработенa на базата на системата SPACS;
─ ЕСО ЕАД – 2010 – 2013, след спечелени обществени поръчки “Поддръжка на централна система с информация от измервания - CRMD”
─ Електроенергиен системен оператор (ЕСО) ЕАД – през 2011г., след спечелена обществена поръчка фирмата разработи и изпълни проект “Система за контрол и мониторинг на разполагаемостта на електрическите централи“ в ЦДУ на ЕСО ЕАД;
─ „Две Плюс“ АД – Бургас - 2011 – 2012 - разработка на „Програмно осигуряване за отчитане и мониторинг на показанията на измервателни уреди с преносими терминали, съкратено СОПЕПТ”;
─ ЕСО ЕАД – 2012 - след спечелена обществена поръчка “Разработка на програмно осигуряване за подобряване на функционалността на централна система с информация от измервания - CRMD”;
─ ЕТ ''Дива – М'' – 2013 - „Разработка на програмни модули за изграждане на IP monitoring system”;
─ Електроенергиен системен оператор (ЕСО) ЕАД – през 2013г., след спечелена обществена поръчка фирмата разработи и изпълни проект “„Разработка на интерфейси към информационни системи в ЦДУ за предоставяне на информация от измерване“ в ЦДУ на ЕСО ЕАД;
─ Еволинк АД – 2013 - „Извършване на услуги, свързани с изграждане на център за обработка на данни“ и др.;