Фирст ООД

тел. 042/257137; e-mail: office@first-bg.com


Услуги и сервиз:
Фирма Фирст ООД предлага следните услуги на своите клиенти:
- Проектиране, инсталация, тестване и сертифициране на компютърни мрежи;
- Инсталиране на готови програмни продукти на фирмите Microsoft, Corel, Adobe, Symantec, Autodesk и др., както и софтуер собствена разработка на фирмата;
- Сервиз на компютърна техника, системи и/или програмно осигуряване доставени и/или инсталирани от фирмата.